Saiko Sushi Coronado

116 Orange Ave, Coronado, CA 92118

(619) 435-0868

Make a Reservation

Saiko Sushi North Park

2884 University Ave, San Diego, CA 92104

(619) 677-3907

Make a Reservation

North Park Hours

Coronado Hours